Talent Program

Tampereen ratsastusseura järjestää Talent-valmennusta kaudella 2018 - 2019 vain esteratsastuksessa.

Talent-ryhmiä voidaan täydentää kevätkaudelle, mikäli niissä on tilaa.

Talent Program on nuoren kilparatsastajan uraa kaikissa vaiheissa edistävä valmennuksen laatuohjelma. Tampereen Ratsastusseura TRS aloitti Talent-ryhmät pilottiseurana vuonna 2013. Tämän pilottijakson aikana ryhmiin ovat päässeet kaikki halukkaat riippumatta siitä, millaiset mahdollisuudet ja valmiudet ratsastajalla on ollut aktiiviseen kilpauraan. Tulevana syksynä käytäntö muuttuu siten, että Talent-ryhmiin hyväksytään ratsukoita, joilla on valmiudet ja resurssit alottaa/kehittyä kilparatsastajan uralla.

  • Ratsastajalla on käytössään kilpailemiseen soveltuva ratsu (oma tai tallin ratsu kisatiimin kautta).
  • Ratsukolla on oma vastuuvalmentaja (eli tavoitteellista valmentautumista Talent-Programin ulkopuolella).
  • Ratsukon tukijoukoilla on resurssit kilpailemiseen – mahdollisuus panostaa taloudellisesti kilpailemisen vaatimalla tasolla, mahdollisuus esim. kuljettaa/järjestää ratsun kuljetus kilpailumatkoilla.

Talent-ryhmien rinnalla toimivat seuravalmennusryhmät, joissa voi valmentautua myös muilla kuin kilpailullisilla tavoitteilla. Katso tarkemmin Tampereen Ratsastusseuran seuravalmennukset
 

Talent-valmennusryhmiin voit hakea alasivuilla olevilla lomakkeilla.
Talent-katsastuksista hakijat saavat tarkemmat tiedot sähköpostilla. Lajikohtaisia ryhmiä perustetaan max 8 /laji. Valmennuskertoja on 4-5 / kausi. Talent-ryhmille tullaan järjestämään kilpailemiseen liittyviä teoria- ja käytännön harjoituksia, joiden kustannuksista vastaa TRS.
 

Tarkemmista  käytännöistä tulee Talent-ryhmiin valituille infokirje sähköpostitse. Sitoutuminen valmennukseen edellyttää, että kuukausittain osallistuu Talent-valmennukseen ja tunteja ei voi myydä pois. Valmennettavien kanssa tehdään sopimukset:

  • Sopimuksissa ratsastajat sitoutuvat mm. tiettyyn seurantaan, jota myös SRL edellyttää.
  • Ratsastajat ilmoittavat vastuuvalmentajansa, jonka kanssa he tekevät suunnitelmallista yhteistyötä vähintään kerran viikossa.
  • Ratsastajan tulee esittää oman valmentajansa kanssa tehdyt suunnitelmat joka kaudelle (tästä saa lisätietoa ja neuvoja kauden alussa).
  • Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että Talent-valmennus priorisoidaan ja pois voi olla ja korvaukseen on oikeutettu oman tai hevosen sairastumisen vuoksi (käytännöistä tarkemmin myöhemmin).  Kauden päätteeksi järjestetään tarvittaessa 2 korvauskertaa / laji.
  • lisätiedot Päivi Mikkonen paivimikkonen.trs@gmail.com

I-taso Seura Talent
Perus-/seuratason taito- ja kilpailuvalmennus
I-tason tavoite on tuottaa hyvät perustaidot omaavia noin 10-14 -vuotiaita ratsastajia liiton aluevalmennusrenkaisiin sekä I- ja II-tasolla kilpailemiseen ja luoda turvalliset ja laadukkaat oppimisedellytykset kaikille toiminnassa mukana oleville.
I-tason Talent-ryhmiin valitaan ratsastajia, jotka ovat kiinnostuneita ja joilla on mahdollisuus tavoitteelliseen valmentautumiseen ja kilpailemiseen I-tasolla. Mitä nuorempi ratsastaja on, sen vähemmän tämän hetken tasolla on merkitystä, tärkeintä on se, että ratsastaja on valmis sitoutumaan säännölliseen valmentautumiseen ja etenemään kilpailijana. I-tason ryhmään voi pyrkiä myös ratsastuskoulunhevosella, mikäli kuuluu ratsastuskoulun kisaryhmään.

II-taso Kilpa Talent
Aluetasolta kansalliselle tasolle siirtyville alle 18 –vuotiaille ratsastajille kilpailuvalmiuksien parantamiseen suunnatut valmennusryhmät. II-taso on suunnattu aluevalmennusrenkaissa oleville ja maajoukkuevalmennukseen tavoitteleville.
II -tason Talent-ryhmään päästäkseen ratsukolla tulee olla kilpailukokemusta vähintään II-tasolla kilpailemisesta.


III-taso Huippu Talent
III -tason Talent-ryhmään voidaan valita ratsastajia, jotka tähtäävät kansalliselta tasolta kansainväliseen kilpailutoimintaan. Huippu Talent tarjoaa apua huippu-urheilu uraan tähtääville alle 25 –vuotiaille ratsastajille,  joilla on kilpailukokemusta vähintään III-tasolta. Heillä tulee olla myös osoittaa vuosisuunnitelma ja selkeä systeemi oman vastuuvalmentajan kanssa.