Seurasihteerin tehtävät hajautetaan

Sari Maunula
4.12.2013

Seurasihteerin jäädessä pois tehtäviä jaetaan useammalle henkilölle.

Seurasihteerinä vuoden 2012 elokuusta toiminut Anni Kallio on irtisanoutunut ja keskittyy jatkossa toimimaan kilpailu- valmennus- ja koulutusjaoston puheenjohtajana.

Seurasihteerin tehtävät ovat koostuneet jäsensihteerin ja rahastonhoitajan tehtävistä, erityisprojekteista sekä useista isoista ja pienistä sekalaisista tehtävistä. Projekteista sovitaan jatkossa tapauskohtaisesti ja samalla päätetään projektivastaaville korvaus tehtävästä. Hallituksessa sovitaan kullekin jaostolle ja muille tehtäväkokonaisuuksille vastuuhenkilö.

Jäsensihteerin tehtävät ja sovitut rutiinit (esim. tilavaraukset) hoitaa jatkossa Riina Lahtomäki. Riina on ennenkin toiminut jäsensihteerinä, joten perustyö on hänelle tuttua.

Rahastonhoitajan tehtävät eli kaikki seuran talousasiat hoitaa Pia Banerjee- Rikkonen. Pialla on vankka kokemus yritysmaailmasta ja talouden hoidosta sitä kautta.