TRS sääntömääräinen syyskokous

Sari Maunula
28.11.2013

Sääntömääräinen syyskokous päätti ensi vuoden raameista ja valitsi vastuulliset toimijat.

Uudet jäsenmaksut hyväksyttiin hallituksen esittämässä suuruudessaan. Korotusta 5€ seniorien jäsenmaksuihin ja 3€ juniorien jäsenmaksuihin. Korotus on samansuuruinen kuin SRL:n tekemä jäsenmaksun korotus.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin joillain tarkennuksilla lisättynä. Päivitetyt versiot talletetaan sivustoille, kun niihin on tehty pöytäkirjan mukaiset tarkennukset.

Uudeksi puheenjohtajaksi  valittiin Anna-Kaisa Vuorinen. Anna-Kaisa on kokenut yhdistystoimija. TRS:n hallituksessakin on yksi kaksivuotinen kausi takana.

Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Irmeli Heliö, Sari Maunula, Heidi Salonen ja Jonna Vilen.

Valitut kiittävät luottamuksesta.

 

Sääntöjemme mukaiset hallituksen tehtävät ovat: 

Hallituksen tehtävä on:

1) toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia sen toiminnasta,
2) edustaa yhdistystä sen suhteissa viranomaisiin, kolmanteen henkilöön tai yhdistyksen jäseneen,
3) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä säilyttää pöytäkirjat yhdistyksen ja hallituksen kokouksista,
4) hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tilejä,
5) laatia yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta,
6) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palkkauksesta,
8) kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja panna toimeen yhdistyksen säännöt.