SRL:n asiaa!!

27.1.2024

Hei,

 

olen yhteydessä teihin seuratoimijoihin ja talliyrittäjiin kertoakseni Ratsastajainliiton kannanoton ensi maanantaina 29.1. Ylen TV2:lla tulevaan kouluratsastaja Andreas Helgstrandin dokumenttiin. Sitä saa käyttää vapaasti seuranne ja ratsastuskoulunne viestinnässä. Meihin voi myös olla yhteydessä mieltä askarruttavissa kysymyksissä.

 

Tulemme näkemään dokumentissa ratsuhevosiin kohdistuvaa väkivaltaa ja alistamista sekä hevosten käyttöä epäeettisin keinoin rahantekovälineenä. Vaikka tapahtumat ovat Tanskasta, nostaa dokumentti puheenaiheeksi hevosalan ”sosiaalisen lisenssin” eli hevosten käytön yhteiskunnallisen oikeutuksen; hevosten käytön harraste- ja kilpailutoiminnassa sekä hevosiin liittyvän kaupallisen toiminnan oikeutukset.

 

Voimme kohdata tämän dokumentin tai minkä tahansa tulevaisuudessa esiin tulevan tapauksen myötä ihmisten kysymyksiä, paheksuntaa ja jopa vihaa hevosihmisiä kohtaan. Nyt meillä on myös mahdollisuus puhua tärkeästä asiasta ja osoittaa, mitä teemme hevosen hyvinvoinnin eteen. 

 

Tärkeää on puhua asiasta, tuoda sitä avoimesti esiin ja antaa ihmisille mahdollisuus purkaa ajatuksiaan sopivassa ympäristössä, kuten tallilla. Ja samalla kertoa, miten varmistamme omassa toiminnassamme hevosten oikeanlaisen kohtelun, mitä väärinkäytökset voivat olla ja miten puutumme niihin. Alla löydät linkin, josta löytyvät eri ilmoituskanavat häirinnästä, kilpailumanipulaatiosta tai eläinsuojelurikoksesta.

 

Tallien ja ratsastusseurojen nettisivuilla ja sometileillä on loistavia esimerkkejä siitä, miten kertomalla esimerkiksi opetushevosten käyttömääristä tunneilla, hevosten huoltotoimista, varusteista ja hyvästä arjesta voidaan vaikuttaa positiivisesti ihmisiin. Avoimuus ja tieto vähentävät epäluuloa ja väärinkäsityksiä. 

 

Haluamme Ratsastajainliitossa kohdata ja käsitellä ongelmat avoimesti viestien. Yhteinen viestimme on, että toimintamme ytimessä on varmistaa hevosen hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Vaikutamme myös vahvasti hevosten hyvinvoinnin puolesta monin eri keinoin ja yhteistyössä hevosalan eri toimijoiden kanssa. Pyrimme varmistamaan järjestelmän, joka kattaa valvonnan, ohjauksen, sääntöjen, toimintaympäristön ja vaikuttamisen kautta niin hyvin, että ennaltaehkäisemme väärinkäytöksiä omassa toiminnassamme. Meillä on myös oltava luotettavia väyliä ilmoittaa väärinkäytöksistä.

 

Korostamme myös sitä, että jokaisella meistä on vastuu omasta, ja muidenkin, toiminnasta. Ratsastajainliitto on yhtä kuin sen jokainen jäsen. Kehitettävää ja parannettavaa on aina, siksi arvioimme jatkuvasti toimintaamme ja seuraamme tutkimuksia ja kansainvälisiä trendejä. Alta löydät linkin myös Hevosen hyvinvointityöryhmän julkaisuihin.

 

Suomen Ratsastajainliiton kannanotto

Kaikkien on tiedostettava vastuunsa toimiessaan hevosten kanssa

 

Tanskalaisen hevosten myynti- ja valmennustallin toiminnasta tehty dokumentti ”Andreas Helgstrandin pimeä puoli” tuo esiin sen, että keskustelu ja monipuoliset toimintatavat hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi ovat erittäin tärkeitä. On todettava, että myös hevosten kanssa toimii ihmisiä, jotka kohdistavat niihin henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Suomen Ratsastajainliitto tuomitsee täysin dokumentissa nähtävän väkivaltaisen toiminnan ja arvostuksen puutteen hevosia kohtaan. 

 

Ratsastajainliitto yhdessä muiden hevosalan järjestöjen kanssa tekee jatkuvaa ennaltaehkäisevää työtä ja valvoo hevosten käsittelyä tapahtumissaan. Ratsastajainliitto keskittyy vastuullisuustyöllä, jatkuvalla sääntöjen ja määräysten arvioinnilla ja uudistamisella, koulutuksella, viestinnällä, erilaisilla valvontamenetelmillä ja ilmoituskanavilla vaikuttamaan jäsentensä toimintaan hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

 

”Kaikkien hevosten kanssa toimivien on tiedostettava vastuunsa ja velvollisuutensa hyvinvoinnin varmistamiseksi. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme hevosiin, ja kannustaa toisiamme kunnioittamaan ja arvostamaan niitä”, sanoo Suomen Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen.

 

Hevosen väkivaltainen kohtelu tai laiminlyönti ovat eläinsuojelurikoksia, joista on ilmoitettava valvontaeläinlääkärille tai poliisille. Ratsastajainliiton järjestämissä kilpailuissa hevosten vointia seuraavat toimihenkilöt, stewardit ja eläinlääkärit. Myös kilpailusäännöt, dopingmääräykset ja lääkintäohjeet, olosuhdevaatimukset, koulutus, eettiset ohjeet ja kurinpitotoimenpiteet ovat hevosten hyvinvointia varten. Ratsastajainliiton toimihenkilöt ja työntekijät ovat velvollisia puuttumaan hevosten huonoon kohteluun ja ilmoittamaan siitä tarvittaessa eteenpäin.

 

Tanskan Ratsastajainliitto ja Kansainvälisen Ratsastajainliitto ovat määränneet Helgstrandin ja muut asianosaiset henkilöt kilpailu-, valmennus- ja toimintakieltoihin. Asianosaisten toimintaa tutkivat Tanskassa myös viranomaiset.

 

”Tanskan liitto on tehnyt oikeat päätökset erottaessaan Helgstrandin maajoukkueesta ja päättäessään yhteistyön tämän kanssa”, sanoo Ratsastajainliiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto.

Suomen Ratsastajainliitto on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. Se on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

 

Ratsastajainliiton Vastuullisuusohjelman yksi neljästä painopistealuista on Hevosen rinnalla. Sen tavoitteena on edistää hevosen hyvinvointia kaikessa liiton toiminnassa ja lisätä ihmisten tietoisuutta hevosen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä. Tämän vuoden toimenpiteitä ovat osallistuminen hevosen hyvinvointia edistäviin hankekonsortioihin ja eläinten hyvinvointilain asetusten valmisteluun, ja lisenssikoulutettujen toimihenkilöiden osaamisen päivittämiseen. Hevosen hyvinvointityöryhmä tuottaa monipuolista, tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia eri kanavia hyödyntäen jäsenistön ja organisaation käyttöön.

Lisätietoa:

Miten ilmoittaa häirinnästä, kilpailumanipulaatiosta tai eläinsuojelurikoksesta?

Reilu Peli, kilpailumanipulaation vastustaminen ja hevosen hyvinvoinnin eettiset säännökset urheilussa

Viestintäohjeita käyttöönne

Hevosen hyvinvointi -työryhmä

Suomen Ratsastajainliiton Vastuullisuusohjelma 2022-2026

Suomen Ratsastajainliiton strategia 2026

 

Ystävällisin terveisin,

Kati Hurme

Viestintäpäällikkö

 

Best regards, 

Kati Hurme
Communications Manager

Suomen Ratsastajainliitto ry

kati.hurme@ratsastus.fi