SRL Pitääkö olla huolissaan?

27.1.2021

SRL uusi vakuutuksen Pohjolaan. Jäsenistö on huolissaan huonontuneesta vakuutusturvasta.

Hyvä SRL:n hallitus

 

Olemme Tampereen ratsastusseurassa olleet niin hallitus kuin jäsenistö äärimmäisen huolissamme nyt voimaan tulleesta vakuutusmuutoksesta, maksuista ja sen antamasta turvasta.

Etelä-Vantaan Ratsastajien avoin kirje SRL:n hallitukselle tuo hyvin ja kattavasti esille ne muutokset, mitkä huonontavat  ratsastajan asemaa verrattuna aikaisempaan vakuutukseen.  Nyt omavastuuosuus pienemmissä ratsastusonnettomuuksissa saattaa johtaa siihen, että lääkärikäynti jätetään väliin, vaikka se olisi tarpeen. Aivotärähdys voi ollakin vakavampi kuin sillä hetkellä tuntuu tai nilkan venähdys myöhemmin aiheuttaakin isomman ongelman. Ei aiheuttaisi, jos siitä olisi menty lääkäriin. Omavastuu osuus on siinä monelle kynnyskysymys.  Kypäräkorvaus on kokenut myös todellisen huononnuksen. Päätä on suojeltava mahdollisimman hyvällä turvakypärällä. Pohjola-vakuutuksen tarjoama korvaus 100 euroon asti on huolestuttava huononnus. On tärkeää, että jokaisen putoamisen jälkeen kypärän osuessa maahan ja rikkoutuessa ratsastajan on taloudellisesta tilanteestaan ja asemastaan huolimatta  mahdollista hankkia uusi vastaava turvakypärä tilalle.

 

Jäseniä seurassamme on  950-1000, heistä suurin osa on tavallisia ratsastuksen harrastajia, ei aktiivisesti kilpailevia, ratsastuskoululaisia ja oman hevosen omistajia.

Yhdyn täysin Etelä-Vantaan Ratsastajien lausumaan SRL:n myöhäisestä tiedottamisesta uuden vakuutuksen ehdoista  ja kattavuudesta. Jäsenmaksut tulee maksaa heti vuoden alussa eikä siihen mennessä ollut selkeää informaatiota uudesta Pohjola-vakuutuksesta. Asia olisi pitänyt valmistella jäsenistölle hyvissä ajoin syksyllä.

Heikennyksenä uudessa vakuutussopimuksessa on edellytys käyttää vakuutusyhtiön hallinnoimaa Pohjola-sairaalaa.  Jokaisen pitää saada valita oma hoitoyksikkönsä, jäsenen valinnanvapautta ei ole syytä rajoittaa.

Perusvakuutuksen ehtojen heikennys ja myös lisävakuutuksen hinnankorotus ovat edellistä vakuutusta heikommat. Lisävakuutuksen ottaminen ei tuo sitä lisäturvaa mitä edellinen vakuutus antoi.

 

Monelle Jäsenellemme on käynyt ilmi vasta jäsenmaksun maksettuaan, että oma tapaturmavakuutus on huokeampi ja kattavampi kuin SRL:n tarjoama jäsenetu.

Moni turvautuu nyt omaan henkilökohtaiseen vakuutusturvaan. Mitä jäsen sitten saa SRL:ltä?

Suurin ja yksi tärkeimmistä eduista jäsenelle on ollut nimenomaan vakuutus.

 

SRL:n tulee hankkia sponsoreita kattamaan suuriksi muodostuneita liiton kuluja. En kuitenkaan pidä kestävänä ajatuksena sitä, että jäsenistömme maksama jäsenmaksu ei palvele enää tässä asiassa sitä suurta osaa lajin harrastajia. SRL on pitkään miettinyt keinoja saada jäsenmäärät nousemaan. Nyt on katsottava tulevaisuuteen ja mietittävä ratkaisuja, miten pitää jäsenet mukana. Seurat ovat vahva voima liitossa, tapahtumien järjestäjinä ja liiton tärkeänä tulolähteenä. Meillä on seniorin jäsenmaksu 69€ josta seuralle jää 15€. Onkin huolestuttavaa kun kentältä kuuluu nyt ääniä, ettei harrastajan kannata kuulua seuraan, kun vakuutusehdot huononivat niin paljon. Oma henkilökohtainen vakuutusturva on monelle edullisempi ja kattavampi.

 

Niin ja ihan lopuksi melko tärkeä hätähuudoksikin sitä saattaisin sanoa, mutta totuus vakuutusehtojen muutoksesta: ylempänä tekstiäni kerroin TRS normaalin jatkuvan jäsenmäärän olevan 950-1000 – nyt juuri saamani päivitys 525! Nopean selvityksen perusteella pudotus johtuu uudesta vakuutuksesta. Normaalisti vaihtuvuus on meillä suuntaan tai toiseen noin 50 jäsenen suuruista.

 

SRL Pitääkö olla huolissaan?

 

Tampereella 27.1.2021

Tampereen ratsastusseura ry

Hallitus

Psta Irmeli Heliö