Syyskokous 27.11.2019 klo 18

20.11.2019

Tervetuloa Tampereen ratsastusseuran sääntömääräiseen syyskokoukseen! Kokous järjestetään keskiviikkona 27.11.2019 klo 18 Ratsastuskeskuksen kilpailumaneesin kahviossa osoitteessa Niihamankatu 18.

Marraskuun kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta,
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8) valitaan neljä jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten viimeistään syyskuun kuluessa kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.