Tampereen ratsastusseura ry:n syyskokous 30.11.2017 klo 18

11.10.2017

TRS:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään 30.11.2017 klo 18 alkaen ison maneesin kahviossa.

Marraskuun kokouksessa:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
2) todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3) käsitellään ilmoitusasiat,
4) päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta,
5) päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta,
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvioehdotus seuraavaksi kalenterivuodeksi*,
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8) valitaan neljä jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle,
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
10) käsitellään hallituksen esittämät ja yhdistyksen jäsenten viimeistään syyskuun kuluessa kirjallisesti hallitukselle ilmoittamat asiat.

*Toimintasuunnitelma alla. Talousarvioehdotuksen voivat TRS:n jäsenet pyytää halutessaan etukäteen nähtäväksi. Lähetä viestisi osoitteeseen trs.hallitus@gmail.com.

 

Tervetuloa!